Blog

Blog 4: De mentale gevangenis

Blog

Blog 4: De mentale gevangenis

Blog 4: De mentale gevangenis

Hoe je persoonlijkheid uitdrukken zonder dingen persoonlijk te nemen? En wat gebeurt er met je persoonlijkheid na het ervaren van een inrichting? Deze vragen kwamen vorige week in me op, toen ik een jong kind ondersteunde dat 24/7 van instellingen afhankelijk was.

Institutionalisering is een onderwerp waar ik tijdens mijn studie Criminologie over las. Criminologie bestudeert menselijk gedrag en probeert te verklaren waarom mensen afwijkend, crimineel of ander gedrag vertonen. Institutionalisering is een van de manieren om gedragsproblemen te verklaren. De gevangenis is een onderzoeksinstituut. Gevangenisstraf zorgt ervoor dat mensen hun gevoel voor individualiteit verliezen. Als je 24/7 een systeem onder controle hebt, dezelfde kleding/uniformen draagt en als groep gestraft wordt in plaats van als individu, gebeurt er iets met je persoonlijkheid. Wanneer gedetineerden weer terug in de samenleving komen, ervaren velen van hen ernstige problemen om weer in het verlengde van de samenleving te komen en de “vrijheid” die dat met zich meebrengt. Wanneer alle structuur verdwijnt, kunnen eenvoudige dingen zoals 's ochtends opstaan een grote uitdaging zijn. Je team verliezen, in dit geval je gevangenen, kan eng zijn. Zij waren de mensen die volgens dezelfde regels en waarden leefden. Ze begrepen je anders dan de mensen die je in het dagelijks leven na de gevangenis tegenkomt. Kwesties van wantrouwen, angst, woede of vervreemding kunnen naar boven komen. Dit kan een reden zijn om contact te leggen met ex-gedetineerden met dezelfde uitdagingen en kort daarna terug te vallen in crimineel gedrag.

Een verbluffende gelijkenis was wat ik voelde op de universiteit toen ik het bovenstaande vergeleek met mijn tijd in het leger. Tijdens alle trainingen die ik deed, ben ik 'slachtoffer' geworden van de opname in een instelling. De grootste uitdagingen kwamen na het verlaten van de instelling van de Koninklijke Marine. Net als de ex-gevangene voelde ik me onveilig, alleen, onbegrepen en bang. Waar is mijn team gebleven?

Het kostte me jaren van therapie en persoonlijke ontwikkeling om mijn eigen persoonlijkheid terug te vinden en de moed te vinden om mezelf uit te drukken.

Conformisme of rebellie? Door rebellie kwam ik weer in contact met mijn levenskracht en creativiteit. Opstand leek in mijn geval op een monnik, teruggetrokken van de meeste mensen door te leven in een rigide structuur van training, meditatie en tijd alleen. Mijn eigen instituut oprichten om alle uitdagingen aan te gaan die ik tegenkom na mijn diensttijd. Opnieuw kostte het veel toewijding en moed om uit deze mentale gevangenis te komen waar ik mezelf in had gestopt. Gelukkig koos ik het innerlijke pad van rebellie en conformeerde ik me aan de regels van de samenleving, waar anderen het pad van uiterlijke rebellie bewandelden om hun woede en frustratie naar buiten toe. Het gaat erom dat je je bewust bent van je standaardinstellingen voor gedrag. Ben je jezelf en anderen aan het saboteren of laat je je eigen uniciteit en creativiteit weer stromen? Conditionering houdt creativiteit vast. Breek los uit de mentale gevangenis die je voor jezelf creëert. Oefen de mentale vechtsporten van yoga en meditatie, maak verbinding met een team en vind een doel!!! Vrijheid komt door te doen waar je van houdt in dienst van anderen. Vat het niet persoonlijk op als anderen niet begrijpen wanneer je je persoonlijkheid uitdrukt.

Je bent niet alleen. 1% wordt elke dag beter. HooyahHey Namaste

Geluid: https://drive.google.com/file/d/1lVJAeBsBa9aTWVQur3VqHoJWQsTL4LJy/view?usp=sharing

 

Hoe kun je jouw persoonlijkheid uiten zonder je daarbij op je persoon aangesproken te voelen? Wat gebeurt er met jouw persoonlijkheid na institutionalisering te hebben ervaren? Deze vragen schoten afgelopen week in mijn gedachten toen ik een jong kind ondersteund die afhankelijk is van 24-uurs zorg.

Institutionalisering is een onderwerp dat ik bestudeerd tijdens mijn opleiding Criminologie. Criminologie menselijk gedrag en ontstaan te verklaren waarom afwijkend van crimineel gedrag vertonen. De gevangenis is een instituut dat wordt onderzocht. Gevangenschap maakt dat mensen hun gevoel voor individualiteit verliezen. Wanneer je 24 uren per dag wordt gecontroleerd door een systeem, dezelfde kleding/uniformen draagt en wordt uitgevoerd als groep in plaats van als individu, dan doet dat iets met je persoonlijkheid. De terugkeer in de problemen veroorzaakt voor vele problemen. Met naam het aanpassen aan het ritme van de maatschappij en de vrijheid die dit brengt. Als alle structuur verdwijnen kunnen kleine dingen als opstaan in de ochtend een grote uitdaging zijn. Het verliezen van je team, in dit geval de medegevangenen, kan gemotiveerd zijn. Zij waren immers de mensen die leefden volgens de bekende regels en waarden. Zij je tegen het lijf tot die staat in het dagelijks leven. Zaken als wantrouwen, angst, woede of vervreemding kunnen opkomen. Dit kan zijn om je te verbinden met ex-gevangenen met automatische reden en kort daarna terug te vallen in crimineel gedrag Een schokde vorm was wat ik zeker op de universiteit, toen ik het bovenstaande vergeleek met mijn diensttijd. Ik werd ook “slachtoffer” van institutionalisering tijdens alle opleidingen die ik volgde. De grootste ervoer ik helemaal ik het instituut dat Korps Marinier heet ontvangen. Net als de ex-gevangene ik onveiligheid, eenzaamheid, onbegrip en angst. Waar was mijn team?

Ik had er jaren van therapie en persoonlijke ontwikkeling voor nodig om mijn weg terug te vinden naar wie ik was en om de moed te vinden om mezelf te uiten.

Conformisme van rebellie?

Middels rebellie ik weer verbonden met mijn levenskracht en creativiteit. In mijn geval zag rebellie eruit als een monnik. Ik leefde teruggetrokken van de meeste mensen in rigide structuur van trainen, meditatie en alleen zijn. Ik heb mijn eigen diensttijd. Het vroeg opnieuw om inspanning en moed om uit deze mentale gevangenis te komen. Gelukkig ik het innerlijke pad van rebellie en conformeerde mezelf aan de regels van de maatschappij, waar anderen gekozen voor het uiterlijk pad van rebellie door hun woede en kiezen voor extern te uiten. Het gaat allemaal om onze standaard gedragspatronen. Saboteer je jezelf en anderen of sta je toe dat jouw creativiteit en eigenheid opnieuw kunnen stromen? Conditionering houdt bedacht. Bevrijd uit de mentale gevangenis die je zelf. Beoefen de mentale krijgskunsten Yoga en meditatie, verbind jezelf met een team en vind een doel in het leven. Vrijheid komt door te doen waar je gek op bent in dienst van anderen. Voel je niet op je persoon aangevallen, wanneer anderen jouw eigenheid niet begrijpen.

Je bent NIET alleen. 1% beter, elke dag weer. HooyahHey Namaste

Geluid: https://drive.google.com/file/d/1lVJAeBsBa9aTWVQur3VqHoJWQsTL4LJy/view?usp=sharing (Nederlandse audio start op 5.30 min)