MtMhealth

Blog

Filter hieronder

De daad van loslaten

Blog 5: Papa is thuis

Wat doet liefde pijn... Heb je ooit iemand horen praten over 'onvoorwaardelijke liefde'? Ik geloofde hier eerst wel en niet in. Tot ik vader werd. De liefde van een moeder voor haar kind wordt sterker en sterker tijdens de negen maanden van eenheid in de baarmoeder.

Blog 4: De mentale gevangenis

Hoe je persoonlijkheid uitdrukken zonder dingen persoonlijk te nemen? En wat gebeurt er met je persoonlijkheid na een opname in een instelling? Deze vragen kwamen vorige week in me op, toen ik een jong kind ondersteunde dat 24/7 afhankelijk was van instellingen.

Blog 3: Het schuldspel

Het “Blame-Game” spelen is een andere vorm van schaduwgedrag. Schuld is een uiting van woede die naar buiten wordt geprojecteerd. Het veroorzaakt zelfsabotage en houdt je in een slachtoffergemoedstoestand. Vrijheid volgt wanneer schuld wordt omgezet in vergeving en uiteindelijk liefde.

Blog 2: Ben je brutaal?

De Hurt Locker is de eerste gedachte die bij me opkomt als ik aan vrijmoedigheid denk. Deze film gaat over een Explosive Ordnance Disposal Team (EOD) uit de oorlog in Irak. Karakter James is een actiejunkie en dus niet te rationeel. Maar hij is ook in staat om sociaal slimme beslissingen te nemen die in dienst staan van het grotere geheel.

Blog 1: Escape & Evasion, welk type ben jij?

Welke vaardigheden gebruik je om te ontsnappen en de realiteit te ontwijken? Doe je anderen pijn of kies je ervoor om jezelf schade toe te brengen? Copingmechanismen zijn strategieën om met stress om te gaan. De manier waarop je met stress omgaat, bepaalt de gevolgen. Bewandel jij het evenwichtige pad en het saboterende pad?