Blog

Blog 2: Are you being bold?

Blog

Blog 2: Are you being bold?

Blog 2: Are you being bold?

The Hurt Locker is the first thought that comes to my mind, when I think of boldness. This movie is about an Iraq War Explosive Ordnance Disposal team (EOD). Character James is an action junkie and therefore not to rational. But he is also able to make socially smart decisions that are in the service of the bigger picture.

To operators within high-risk professions daily life can be dull. The trick is to allow the stage in which you find yourself. If life is ordinary then learn to be ordinary too. Until the wave of ordinariness passes and it is time for excellence. When you become aware of these stages, you will feel when it’s time to express yourself fiercely and in FLOW, a state of higher consciousness. The Japanse call it Shibumi (effortless perfection). You will attract the right people, resources and purpose instead of pushing it away. Slow down, to speed up!!!

It’s quite fascinating to me how the human body deals with stress. Being bold is one of those coping strategies. But when boldness becomes recklessness, well being and safety issues can arise for yourself or your team i.e. your family. Impulsiveness follows when a person is not able to make a sane risk-analysis or when the human body and mind “shut down” because the stress is to overwhelming to deal with. You become indifferent about risking your own life and that of others.

This challenge does not fit war scenarios only. Why is it that some men become indifferent in daily life and transform “brave” boldness to “brainless” boldness? Showing extreme behavior in traffic, sports or sexual activity. This can sometimes make relationships challenging.

When emotion takes over cognition

The ancient Chinese and Indian traditions map different centers of energy and wisdom in the body. The three treasures of QI Gong (Chinese energy work) reside in de head (insight), the Heart (intuition) and the belly (instinct). When these centers are imbalanced it is not possible to perform optimally. When human beings (especially men) are too heart centered boldness can become recklessness. The prefrontal cortex (head center) will be dominated by the power of the heart making it difficult to analyse and see the cause and effect relationship. You just act because it feels great. True boldness can be cultivated when we use our “heart-Mind”. Merging heart (EQ) and mind (IQ) enables the two to work as a team and in service of others. Where the mind on it’s own can hold you back by creating fear and doubt, the sole power of the heart can cause big problems when you do not take a breath and think about the things your about to do out of cheer passion.

“Just let met think about it…”

Next time you are about to dive headfirst in a new adventure or are about to express some serious recklessness, slow down and think about it. Ask yourself these three questions:

  1. Can I do this?
  2. Do I want to do this?
  3. Is this gonna give me energy or rob me from it?

Is the answer to one of these three questions a NO don’t do it. Start doing the work!

1% better each day. You are NOT alone. Hooyahheynamasté

Audio: https://drive.google.com/file/d/1hhpDDeuslWh9JQa-JCPMr3SD3oFw0oOf/view?usp=sharing

 

 

De film “The Hurt Locker” schiet in mijn gedachten, wanneer ik denk aan dapperheid. De film gaat over de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in Irak. Het personage James is verslaafd aan actie en daarmee niet al te doordacht. Hij is echter ook in staat om sociaal verstandige keuzes te maken die het grotere plaatje dienen.

Voor degenen die een beroep met hoog risico hebben kan het dagelijks leven saai zijn. De truc hier is om het stadium waarin je jezelf bevindt toe te laten. Wanneer het dagelijks leven te gewoontjes is, leer dan om dit zelf ook te zijn, totdat deze “gewoonte-golf” voorbij gaat en het tijd is voor uitmuntendheid. Wees je bewust van deze stadia en je zult aanvoelen wanneer de tijd daar is om je vurig te uiten vanuit een “flow-state”. Een hogere vorm van bewustzijn. De Japanse term voor flow is Shibumi, ofwel moeiteloze perfectie. Je zal de juiste mensen, middelen en drijfveer aantrekken in plaats van deze af te stoten. Vertraag om te versnellen!!!

Ik vind het fascinerend hoe het menselijk lichaam met stress omgaat. Dapperheid is een van de strategieën. Echter, wanneer dapperheid verandert in roekeloosheid kunnen er problemen ontstaan op het gebied van gezondheid en veiligheid voor jezelf of je team, bijvoorbeeld je gezin. Impulsiviteit kan het gevolg zijn van het onvermogen om een verstandige analyse van de risico’s te maken of wanneer lichaam en geest stagneren, omdat de stress te overweldigend is om te verwerken. Je wordt onverschillig over het riskeren van je eigen leven of dat van anderen.

Deze uitdagingen gelden niet enkel voor oorlog scenario’s. Waarom is het dat sommige mannen onverschillig worden in het dagelijks leven en moedige dapperheid omzetten naar ondoordachte dapperheid. Het tonen van extreem gedrag in het verkeer, sport of seksuele activiteit maakt het behouden van relaties soms een uitdaging.

Wanneer emotie gezond verstand de baas is

Eeuwenoude Chinese en Indiase tradities brengen verschillende centra van energie en wijsheid in kaart. De drie schatten van de Qi Gong ( Chinees energie werk) huizen in het hoofd (inzicht), het hart (intuïtie) en de buik (instinct). Wanneer deze centra uit balans zijn, is optimaal presteren onmogelijk. Wanneer mensen (in het bijzonder mannen) teveel vanuit het hart leven kan dapperheid omslaan in roekeloosheid. De prefrontale cortex (hoofd centrum) wordt dan gecontroleerd door de kracht van het hart. Analyseren en het trekken van oorzaak-gevolg conclusies wordt lastig en kan relaties beïnvloeden. Je handelt, omdat het gewoon geweldig voelt. Ware dapperheid kan worden gecultiveerd als we onze “heart-Mind” leren gebruiken. Het samenvoegen van hart (EQ) en geest (IQ) stelt deze twee in staat om samen te werken als team in dienst van anderen. Waar de geest alleen je kan remmen door twijfel en angst te creëren, kan enkel de kracht van het hart serieuze problemen veroorzaken, wanneer je niet eerst een keer diep ademhaalt en overdenkt wat je op het punt staat om te doen vanuit pure passie.

“Daar kom ik op terug…”

De volgende keer dat je op het punt staat om in het diepe te springen of jezelf betrapt op de neiging om roekeloos gedrag te uiten, stel jezelf dan de volgende drie vragen:

  1. Kan ik dit?
  2. Wil ik dit?
  3. Geeft of kost mij dit energie?

Is het antwoord op een van deze drie vragen NEE doe het dan niet. Start met het werken aan jezelf!

Elke dag 1% verbetering. Je staat er NIET alleen voor. HooyahHeyNamasté

Audio: https://drive.google.com/file/d/1hhpDDeuslWh9JQa-JCPMr3SD3oFw0oOf/view?usp=sharing (Nederlandse audio begint op 5.30 min).