Blog

Blog 3: The blame game

Blog

Blog 3: The blame game

Blog 3: The blame game

Playing the “Blame-Game” is another form of shadow behavior. Blame is an expression of anger projected outwardly. It causes self-sabotage and keeps you in a victim state of mind. Freedom follows when blame is transformed to forgiveness and, eventually, love. This goes both ways: externally towards something or someone else and internally towards yourself. If you cannot find it in your heart to be kind to yourself being compassionate to others is challenging.

“Where you point one finger to the other, three point to yourself.”
This is a powerful insight that a kind human being gave me just before he passed away. I feel like this is something that had to be passed on from Abdelghani to me. Fascinating how certain people enter your life on the crossroads. Some will be there for a lifelong connection. Others, like Abdelghani in my case, are just there for a touch in the right direction. His lesson gave me the opportunity to forgive and love in times of fear and anger.

The Blame game is all about pointing fingers. When life gives you challenges it is the easy way to blame other people or circumstances. When you keep up this behavior, you will not be able to break through this pattern of externalization. We all know someone who always points to flaws in others and in this way keeping attention away from himself. This mechanism will be of value only temporary for releasing stress. People who never look at their own behavior, mostly out of fear, sabotage their own growth and get stuck.

So next time you become aware of the state of victimhood you put yourself in remember that forgiveness is a choice even when the odds are against you. Like Mandela or Frankl respond with grace and compassion in the midst of dishonor and unfairness.

Life often isn’t fair! Accept it, dissect it and learn form It! Free yourself by forgiving.

You are NOT alone. 1% better each day. HooyahHeyNamasté

Audio: https://drive.google.com/file/d/1juQ9jir6YMX3Au0nSTxcsc2HVwG5vd2M/view?usp=sharing

 

Het spelen van het “Beschuldigings-Spel” is een andere vorm van schaduwgedrag. Beschuldiging is een uiting van woede die naar buiten is geprojecteerd. Het veroorzaakt zelfsabotage en je blijft erdoor hangen in slachtoffergedrag. Vrijheid volgt wanneer je beschuldiging transformeert naar vergiffenis en, uiteindelijk, liefde. Dit geldt voor beide richtingen: naar buiten bij iets of iemand anders en naar binnen bij jezelf. Als je het niet over je hart kunt krijgen om vriendelijk te zijn tegen jezelf, dan zal compassie voelen voor anderen een uitdaging zijn.

“Waar je een vinger naar de ander wijst, wijzen er drie naar jezelf.”
Deze krachtige uitspraak gaf een vriendelijk mens mij vlak voor hij stierf. Ik ben in de overtuiging dat dit overgebracht moest worden van Abdelghani naar mij. Het is fascinerend hoe bepaalde mensen op bepaalde momenten op je levenspad verschijnen. Sommigen zullen een leven lang bij je blijven. Anderen, zoals Abdelghani in mijn geval, zijn er enkel om je de juiste richting te wijzen. Zijn les gaf mij de mogelijkheid om te vergeven en lief te hebben in tijden van angst en woede.

Het spelen van het Schuld-Spel behelst het wijzen van vingers. Wanneer het leven je uitdagingen geeft, is het de makkelijkste weg om de schuld te leggen bij anderen of omstandigheden. Als je volhardt in dit gedrag zul je niet in staat zijn om deze externaliserende patronen te doorbreken. We kennen allemaal wel iemand die voortdurend wijst op de gebreken in anderen en op deze manier de aandacht weghoudt bij hemzelf. Dit mechanisme zal slechts een tijdelijke oplossing zijn voor het reguleren van stress. Mensen die nooit naar hun eigen gedrag kijken, voornamelijk door angst, saboteren hun persoonlijke groei en komen vast te zitten.

De volgende keer dat je jezelf bewust wordt dat je in de slachtofferrol kruipt, onthoudt dan dat vergiffenis een keuze is. Zelfs wanneer alles zich tegen je lijkt te keren. Reageer dan met gratie en compassie temidden van oneervol en oneerlijk gedrag, zoals Mandela en Frankl dat deden.

Het leven is vaak niet eerlijk. Accepteer het, ontleedt het en leer ervan. Bevrijdt jezelf door vergiffenis.

Je bent NIET alleen. Elke dag 1% beter. HooyahHeyNamasté

Audio: https://drive.google.com/file/d/1juQ9jir6YMX3Au0nSTxcsc2HVwG5vd2M/view?usp=sharing (Nederlandse audio start op 4.25 min).